Co si myslíte o tom, že sdílení vlastních čtenářských zážitků je v českých školách zatím spíše výjimkou?

Co si myslíte o tom, že sdílení vlastních čtenářských zážitků je v českých školách zatím spíše výjimkou?

Testování žáků ve čtenářské gramotnosti a připojené dotazníkové šetření, které proběhlo na podzim 2019 a do něhož se zapojilo více než 7 000 žáků základních a středních škol, přineslo celou řadu zajímavých zjištění. Některá z nich nejsou nová a potvrzují naše předchozí analýzy, jiná jsou svým způsoběm překvapivá a částečně jdou i proti zažitým názorům.

 

04.02.2020
Čtenářská gramotnost
Je porozumění při čtení digitálních textů a textů v papírové podobě srovnatelné?

Je porozumění při čtení digitálních textů a textů v papírové podobě srovnatelné?

Liší se naše schopnost porozumění textu či jeho zapamatování podle toho, zda jej čteme v digitální podobě či na papíru?

Nad touto otázkou se Timothy Shanahan, emeritní profesor Univerzity v Illinois v Chi­cagu a odborník na vzdělávání se zaměřením na gramotnosti, zamýšlí  ve svém blogu Is Comprehension Better with Digital Text? Reaguje tak na dotazy učitelů i studentů, přičemž, jak v článku  zmiňuje,  u tázajících převládá domněnka, že porozumění digitálním textům je pro dnešní děti, které se do digitální doby již narodily, díky snadné dostupnosti a mnoha technickým vymoženostem, pravděpodobně lepší.

29.11.2018
Čtenářská gramotnost
Jací jsou v roce 2018 Češi čtenáři?

Jací jsou v roce 2018 Češi čtenáři?

Díky průzkumům čtenářství, které pravidleně realizuje Národní knihovna ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ústavem pro českou literaturu AV ČR, můžeme sledovat, zda a popřípadě jak se mezi roky 2007, 2010, 2013 a 2018 proměňuje český čtenář. 

16.10.2018
Čtenářská gramotnost
Čtení versus televize

Čtení versus televize

Čtení působí na rozdíl od televize na jazyková a smyslová centra mozku, nutí se víc soustředit a snižuje stres.

16.01.2017
Čtenářská gramotnost
Doprovázené čtení

Doprovázené čtení

Metoda čtení v menších skupinkách s učitelem je efektivní, má být ale součástí celostního přístupu ke čtenářské gramotnosti.

10.01.2017
Čtenářská gramotnost
Jak na samostatné čtení

Jak na samostatné čtení

Žáci mají mít dost prostoru, aby si četli sami, i k tomu je však potřeba přistupovat odborně a systematicky.

08.12.2016
Čtenářská gramotnost
Strategie nejlepších čtenářů

Strategie nejlepších čtenářů

Sedm myšlenkových strategií, které používají nejefektivnější čtenáři, učit je lze příkladem.

22.11.2016
Čtenářská gramotnost
Rýmování není ztráta času

Rýmování není ztráta času

Výzkumy potvrzují přínos rýmování pro paměť, kognitivní dovednosti a pro vývoj čtenářské gramotnosti.

22.11.2016
Čtenářská gramotnost
Učte děti hláskovat

Učte děti hláskovat

Studie potvrdila, že metoda výuky čtení hláskováním aktivuje u čtenářů optimálnější mozkové obvody než učení čtení celých slov.

07.11.2016
Čtenářská gramotnost
Opakované čtení

Opakované čtení

Čtení přečteného zlepšuje správnou výslovnost, plynulost čtení i porozumění obsahu a má být součástí různých metod výuky čtení.

24.08.2016
Čtenářská gramotnost
Metakognitivní strategie rozvíjí čtenářskou gramotnost

Metakognitivní strategie rozvíjí čtenářskou gramotnost

Výzkum ukázal, že cílená výuka metod pro rozebrání a shrnutí textu zvyšuje jeho pochopení.

24.08.2016
Čtenářská gramotnost