Čtenářské gramotnosti se věnujeme již téměř 10 let. Vyvinuli jsme mapu učebního pokroku, adaptivní test, řadu materiálů a získali řadu zkušeností z různých seminářů a školení. Od letošního roku vám nově můžeme nabídnout AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE se zaměřením na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka i v hodinách odborných předmětů.

Jaké semináře nabízíme?

 • vybírat můžete z nabídky seminářů v rozsahu 8, 16, 20, 24 nebo 32 hodin
 • semináře nabízíme pro skupiny učitelů či celé pedagogické sbory
 • semináře jsou určeny 8 až 20 účastníkům
 • semináře probíhají formou workshopu a účastníci si všechny metody sami vyzkoušejí
 • semináře zaměřujeme podle cílové skupiny na práci s uměleckými nebo odbornými texty
 • semináře jsou vhodné pro učitele na obou stupních základní školy i na střední škole

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost, mapou učebního pokroku čtenářské gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup. Podporuje účastníky semináře v rozvoji čtení a čtenářských dovedností žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.

Cena: od 2200,- Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 8 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Práce s mapou učebního pokroku a úrovněmi čtenářské gramotnosti.
 • Seznámení se s adaptivním testem a jeho praktické vyzkoušení.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Čtení s předvídáním, Podvojný deník, Tabulka předpovědí, Cesta hrdiny, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně aj.

Seminář navazuje na seminář Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti pro učitele českého jazyka  Modul I a účastníkům umožňuje zažití a vyzkoušení několika prezentovaných metod práce se čtenářskou gramotností žáků. Učitelé získají navíc informace o možnostech přípravy vlastních materiálů, zápisů informací a práci se zpětnou vazbou.

Cena: od 2200,- Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Náplň semináře:

 • Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod (skládankové učení, třífázový rozhovor či diskuzní pavučina).
 • Seznámení s konceptem čtenářských dílen, čtenářských klubů a jejich začleněním do výuky.
 • Práce s připravenými metodickými podklady pro čtenářské dílny, tipy, jak čtenářský klub či dílnu založit, seznámí s pravidly a zásadami. Individualizace práce dle věku a úrovně žáků.
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody:: Grafický organizér, Myšlenková mapa, Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), I.N.S.E.R.T.

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami vyzkoušejí.

Cena: od 2200 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody. Účastníci se seznámí s portálem www.svetgramotnosti.cz, kam získají přístup.

 

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 8 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky odborných předmětů.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Badatelský úkol, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně aj.

 

Uvedené metody jsou obecné a aplikovatelné pro všechny věkové kategorie žáků a jsou použitelné právě i v jiných předmětech, než je český jazyk.

Seminář navazuje na seminář Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti pro učitele odborných předmětů - Modul I a účastníkům umožňuje zažití a vyzkoušení dalších  prezentovaných metod práce se čtenářskou gramotností žáků. Učitelé získají navíc informace o možnostech přípravy vlastních materiálů, zápisů informací a k práci se zpětnou vazbou.

Cena: od 2200 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Náplň semináře:

 • Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách odborných předmětů.
 • Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod (skládankové učení, kolotoč).
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Grafický organizér, Myšlenková mapa, Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), I.N.S.E.R.T.

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost, mapou učebního pokroku čtenářské gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup. Podporuje účastníky semináře v rozvoji čtení a čtenářských dovedností žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.

Cena: od 2200 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 8 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Práce s mapou učebního pokroku a úrovněmi čtenářské gramotnosti.
 • Seznámení se s adaptivním testem a jeho praktické vyzkoušení.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Čtení s předvídáním, Podvojný deník, Tabulka předpovědí, Cesta hrdiny, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně aj.

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami  vyzkoušejí.

Cena: od 2200 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody. Účastníci se seznámí s portálem www.svetgramotnosti.cz, kam získají přístup.

 

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 8 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky odborných předmětů.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Badatelský úkol, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně aj.

 

Uvedené metody jsou obecné a aplikovatelné pro všechny věkové kategorie žáků a jsou použitelné právě i v jiných předmětech, než je český jazyk.

Seminář v rámci dotace 16 hodin spojuje dva samostatné semináře (Modul I a II pro učitele českého jazyka) v jeden celek. 

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost, mapou učebního pokroku čtenářské gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup. Podporuje účastníky semináře v rozvoji čtení a čtenářských dovedností žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.

Cena: od 3800 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Dotace 16 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení řady metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Práce s mapou učebního pokroku a úrovněmi čtenářské gramotnosti.
 • Seznámení se s adaptivním testem a jeho praktické vyzkoušení.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.
 • Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Skupinová práce na metodice či aktivitě. Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod.
 • Seznámení s konceptem čtenářských dílen, čtenářských klubů a jejich začleněním do výuky. Práce s připravenými metodickými podklady pro čtenářské dílny, tipy, jak čtenářský klub či dílnu založit, seznámí s pravidly a zásadami. Individualizace práce dle věku a úrovně žáků. Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Čtení s předvídáním, Podvojný deník, Tabulka předpovědí, Cesta hrdiny, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, V-CH-D, I.N.S.E.R.T. aj.

Seminář v rámci dotace 16 hodin spojuje dva samostatné semináře (Modul I a II) pro učitele odborných předmětů v jeden celek. 

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami  vyzkoušejí.

Cena: od 3800 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody. Účastníci se seznámí s portálem www.svetgramotnosti.cz, kam získají přístup.

 

Dotace 16 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky odborných předmětů.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin. Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.  
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách odborných předmětů.
 • Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod (skládankové učení, kolotoč).
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Badatelský úkol, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), I.N.S.E.R.T. aj.

 

Uvedené metody jsou obecné a aplikovatelné pro všechny věkové kategorie žáků a jsou použitelné právě i v jiných předmětech, než je český jazyk.

Seminář v rámci dotace 20 hodin spojuje dva samostatné semináře (Modul I a II pro učitele českého jazyka) v jeden celek a navíc se zaměřuje i plánování rozvoje čtenářské gramotnosti na konkrétní škole.   

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost, mapou učebního pokroku čtenářské gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup. Podporuje účastníky semináře v rozvoji čtení a čtenářských dovedností žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.

Cena: od 4600 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Dotace 20 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení řady metod práce se čtenářskou gramotností žáků a dává prostor pro plánování rozvoje čtenářské gramotnosti na škole.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Práce s mapou učebního pokroku a úrovněmi čtenářské gramotnosti.
 • Seznámení se s adaptivním testem a jeho praktické vyzkoušení.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.
 • Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Skupinová práce na metodice či aktivitě. Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod.
 • Seznámení s konceptem čtenářských dílen, čtenářských klubů a jejich začleněním do výuky. Práce s připravenými metodickými podklady pro čtenářské dílny, tipy, jak čtenářský klub či dílnu založit, seznámí s pravidly a zásadami. Individualizace práce dle věku a úrovně žáků. Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.
 • Skupinová práce za pomoci lektora na plánu rozvoje čtenářské gramotnosti v jednotlivých školách účastníků. Zvážení rizik aplikace plánu rozvoje v dané škole, tvorba cílů a monitorovacích indikátorů úspěchu.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Čtení s předvídáním, Podvojný deník, Tabulka předpovědí, Cesta hrdiny, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, V-CH-D, I.N.S.E.R.T. aj.

Seminář v rámci dotace 20 hodin spojuje dva samostatné semináře (Modul I a II pro učitele odborných předmětů) v jeden celek a navíc se zaměřuje na plánování rozvoje čtenářské gramotnosti na konkrétní škole a mezipředmětové spolupráci.  

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami  vyzkoušejí.

Cena: od 4600 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody. Účastníci se seznámí s portálem www.svetgramotnosti.cz, kam získají přístup.

 

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 20 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení několika metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky odborných předmětů.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin. Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.  
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách odborných předmětů.
 • Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod (skládankové učení, kolotoč).
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Badatelský úkol, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), I.N.S.E.R.T. aj.

 

Uvedené metody jsou obecné a aplikovatelné pro všechny věkové kategorie žáků a jsou použitelné právě i v jiných předmětech, než je český jazyk.

Seminář v rámci dotace 24 hodin spojuje dva samostatné semináře (Modul I a II pro učitele českého jazyka) v jeden celek a navíc se podrobně věnuje plánování rozvoje čtenářské gramotnosti na konkrétní škole a sdílení dobré praxe účastníků semináře.  

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost, mapou učebního pokroku čtenářské gramotnosti, adaptivním testem, který ověřuje úroveň žáků, a portálem www.svetgramotnosti.cz, kam účastníci získají přístup. Podporuje účastníky semináře v rozvoji čtení a čtenářských dovedností žáků na základní škole a předkládá jim řadu metod a forem aktivního učení.

Cena: od 5200 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody.

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 24 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení řady metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Práce s mapou učebního pokroku a úrovněmi čtenářské gramotnosti.
 • Seznámení se s adaptivním testem a jeho praktické vyzkoušení.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin.
 • Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka. Skupinová práce na metodice či aktivitě. Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod.
 • Seznámení s konceptem čtenářských dílen, čtenářských klubů a jejich začleněním do výuky. Práce s připravenými metodickými podklady pro čtenářské dílny, tipy, jak čtenářský klub či dílnu založit, seznámí s pravidly a zásadami. Individualizace práce dle věku a úrovně žáků. Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.
 • Skupinová práce za pomoci lektora na plánu rozvoje čtenářské gramotnosti v jednotlivých školách účastníků. Zvážení rizik aplikace plánu rozvoje v dané škole, tvorba cílů a monitorovacích indikátorů úspěchu.

 

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Čtení s předvídáním, Podvojný deník, Tabulka předpovědí, Cesta hrdiny, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, V-CH-D, I.N.S.E.R.T. aj.

Seminář v rámci dotace 24 hodin spojuje dva samostatné semináře (Modul I a II pro učitele odborných předmětů) v jeden celek a navíc se podrobně věnuje plánování rozvoje čtenářské gramotnosti na konkrétní škole a sdílení dobré praxe účastníků semináře.  

Seminář systematicky pracuje s pojmem čtenářská gramotnost a zaměřuje se na podporu jejího rozvoje ve vyučovacích předmětech mimo český jazyk. Na semináři se účastníci seznámí s řadou metod a forem aktivního učení, které si při práci s texty různého odborného zaměření v průběhu semináře sami  vyzkoušejí.

Cena: od 5200 Kč/účastník

Formou individuální a skupinové práce se účastníci seznámí s výukovými metodami prostřednictvím konkrétních lekcí. Účastníci si sami i ve spolupráci vyzkouší tvorbu vlastních metodik a aktivit, ve kterých využijí představené výukové metody. Účastníci se seznámí s portálem www.svetgramotnosti.cz, kam získají přístup.

 

Seminář slouží jako úvodní školení do čtenářské gramotnosti a jejího začlenění do výuky. Dotace 24 hodin umožňuje zažití a vyzkoušení celé řady metod práce se čtenářskou gramotností žáků.

Náplň semináře:

 • Formulace pojmu čtenářská gramotnost a předpokladů pro její rozvoj.
 • Propojení čtenářské gramotnosti a vlastností čtenáře skrz čtenářské strategie.
 • Zařazení čtenářské gramotnosti do výuky odborných předmětů.
 • Představení portálu www.svetgramotnosti.cz.
 • Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu E-U-R a jeho praktické využití na konkrétních ukázkách hodin. Grafický zápis informací. Jak s grafickým zápisem pracovat v hodinách, kde hledat inspirace, tipy na webové aplikace.  
 • Tvorba metodik (příprav do hodin) zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách odborných předmětů.
 • Skupinová práce na metodice či aktivitě.
 • Jak žáky hodnotit a poskytovat jim zpětnou vazbu.
 • Seznámení a praktické využití kooperačních metod (skládankové učení, kolotoč).
 • Vyzkoušení vybraných deskových her rozvíjejících čtenářskou gramotnost, hraní rolí, práce s kartami.

Na semináři si účastníci vyzkouší například metody: Brainstorming, Volné psaní, Kostka, Badatelský úkol, Předvídání z klíčových slov, Alfa box, Tabulka předpovědí, Životabáseň, Pětilístek, Diamant, Poslední slovo patří mně, Grafický organizér, Myšlenková mapa, Vennovy diagramy, T-graf, V-CH-D (Vím-chci se dozvědět-dozvěděl jsem se), I.N.S.E.R.T. aj.

 

Uvedené metody jsou obecné a aplikovatelné pro všechny věkové kategorie žáků a jsou použitelné právě i v jiných předmětech, než je český jazyk.

Reference

Mgr. Alena Pártlová, ZŠ Stochov:

Semináře čtenářské gramotnosti společnosti Scio byly pro mě určitě přínosem. Každé setkání s pedagogy jiných škol je pro mě velmi podnětné. Oceňuji i to, že se zde setkali učitelé prvního i druhého stupně různých aprobací. Při výměně názorů a zkušeností jsem se utvrdila v tom, že problém čtenářské gramotnosti není jenom v naší škole a hlavně češtináři preferovali propojenost napříč předměty. I když jsem si prošla kurzem kritického myšlení a metody znám, potěšily mě praktické ukázky při použití různých metod KM a trochu jiné uchopení, než jsem znala předtím. Oba semináře byly programově zajímavé a odnesla jsem si dost podnětů pro moji další práci, přínosem je i možnost přístupu k materiálům na webu svetgramotnosti.cz. Ve Sciu jsem se navíc cítila velice dobře, líbilo se mi pracovní prostředí, které je absolutně jiné než školní. Oceňuji Váš vlídný a vstřícný přístup.

Mgr. Ivana Chválová, ZŠ 28. října Neratovice:

Semináře čtenářské gramotnosti jsou pro mě přínosem v konkrétních metodách pro žáky na rozvoj jejich čtenářských dovedností. Metody mám možnost si sama na sobě prakticky vyzkoušet a zhodnotit je spolu s ostatními v možnosti jejich využití v konkrétních hodinách a případně odhadnutí jejich časové dotace. Vždy je na seminářích přátelská a tvůrčí atmosféra a dozvěděla jsem se i mnoho aktivit na pozitivní naladění žáků a rozdělení do skupin, které ve svých hodinách používám. Oceňuji i možnost sdílení nápadů a zkušeností s ostatními kolegyněmi v semináři. Moc se mi líbí, že se vždy mohu seznámit s knihami, které jsou na semináři k prohlédnutí a inspirují mě k nákupu do naší školní knihovny i při využívání pro děti pro práci s textem. Vždy máme také k dispozici všechny materiály z hodin i pomůcky, informace o webových stránkách, které se dají při výuce a přípravě na ni uplatnit.

Potřebujete poradit?

 • obsah semináře rádi přizpůsobíme vašim individuálním požadavkům
 • cenu semináře vám rádi připravíme na míru
 • kontaktujte nás 234 705 507