SVĚT GRAMOTNOSTI

Projekt na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí.

gramotnostmebavi@scio.cz

+420 234 705 021

www.scio.cz, s.r.o.
Pobřežní 34
186 00 Praha 8

IČO: 271 561 25, DIČ: CZ 271 561 25

 
 

 

Eliška Hloupá Sovová

Garantka projektu
esovova@scio.cz

Kristýna Fischerová

Koordinátorka vývoje
kfischerova@scio.cz

Jana Codlová

Metodička
jcodlova@scio.cz

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FACEBOOKU A TWITTERU