Články
Popis metod 1

7 čtenářských technik, které stojí za to vyzkoušet – díl 1.

AutorJana
Publikováno07.08.2018

Hledáte tipy na čtenářské aktivity, které vám pomohou s rozvojem čtenářské gramotnosti? Máme pro vás malý seriál metod, které určitě stojí za to vyzkoušet. Dnes vám nabídneme prvních 7 z nich. 

Cesta hrdiny

Cesta hrdiny je grafické zachycení putování hlavní postavy příběhem, díky němuž si čtenáři uvědomují, co daná postava zažila, s kým se setkala a co dělala. Do různých částí cesty mohou čtenáři zapisovat v bublinách svoje vlastní myšlenky, konfrontovat je s hrdinovými, hodnotit jeho jednání atd. Může být třeba i formou koláže, je možné pracovat samostatně, ale doporučujeme raději v menší skupině. Čtenáři mohou zpracovávat stejnou postavu anebo různé z různých knih a porovnávat je.

 

Čtení s předvídáním

Jedná se o metodu, kdy čtenáři čtou tiše a samostatně společný text po částech, které postupně dostávají na proužkách papíru (když se naučí touto metodou pracovat, stačí části pouze graficky oddělit, případně očíslovat). Po přečtení každé části textu nejdříve samostatně předvídají, jak bude text pokračovat. Pak svoje předpovědi prodiskutují ve dvojicích, ve skupinách nebo v celé třídě. Následuje čtení další části textu, kdy zvažují, nakolik se splnily jejich předpovědi, a posléze předvídají další pokračování textu.

Pro přesnější záznam předvídání (a argumentace k němu) se někdy používá varianta této metody zvaná „čtení s tabulkou předpovědí“, v níž čtenáři samostatně nebo ve dvojici vyplňují tabulku tempem, které jim vyhovuje. Po zpracování celého textu však poznatky sdílí celá skupina nebo třída.

 

Hraní rolí

Děti se rozdělí do skupin po šesti a společně se zabývají stejným textem. Každý ve skupině zastává určitou roli (vybere si ji sám nebo mu je přidělena), jejíž charakteristiku předkládá průvodce (viz dále). Poté každý ve skupině čte a pracuje s textem podle své role. Následuje skupinová literární diskuse, v níž každý čtenář vystupuje ve své roli a předkládá ostatním ve skupině, jak si s rolí poradil. Při práci s dalším textem se role vystřídají.

Přehled rolí a jejich popis:

 • Spojovatel – vytváří spojení mezi textem a vlastním životem
 • Tazatel – vypracuje pro skupinu seznam otázek, které se stanou základem jejich diskuse nad textem
 • Mistr pasáží – určuje části textu, které stojí za to si zapamatovat
 • Ilustrátor – provádí grafické obrazy, vizuální vidění textu

Je možné vytvořit i další role, například:

 • Vykladač postav – zamýšlí se nad postavami a diskutuje o nich
 • Hledač slov – vyhledává v textu zajímavá, nejasná či důležitá slova
 • Badatel – zjistí informace o tématech, která se vážou k textu
 • Popularizátor (překladatel) – převádí text do podoby, jíž by rozumělo i mladší dítě

 

I.N.S.E.R.T.

Metoda insert využívá symbolů pro označení jednotlivých položek v textu. Čtenáři si tak v průběhu čtení ujasňují vztah k informacím, které jsou jim předkládány.

 • fajfka – informace pro mě známá, to vím
 • plus – nová informace, to jsem nevěděl/a
 • mínus − je v rozporu s tím, co jsem si myslel/a
 • otazník – nerozumím, chci se zeptat

Je možné postupovat i prostřednictvím tzv. tabulky I.N.S.E.R.T., do níž si čtenář zapisuje nejdůležitější informace z textu, a tak si vytváří svůj individuální zápis. Důležité je, aby zapisoval celou informaci, ne pouhé pojmy či hesla. Doporučení: cca 3 informace k fajfce a plusu, 1 informaci do sloupce s otazníkem a 1 s mínusem.

 

Pětilístek

Tuto aktivitu může průvodce zařadit při evokaci (uvedení do tématu) ale i ve fázi reflexe (zhodnocení aktivity na konci). Jedná se o shrnutí toho, co čtenáři vědí, co je napadá, a co se dozvěděli z textu. Pětilístek je založen na zaznamenávání hesel o tématu.

Postup je následující:
Popiš, shrň, co si představuješ pod konkrétním tématem (souvisejícím s danou knihou či lekcí).

 • 1. řádek – jedním slovem vyjádři téma, které popisujeme (podstatné jméno)
 • 2. řádek – dvěma slovy napiš vlastnosti tématu (přídavná jména)
 • 3. řádek – třemi slovy zaznamenej děj, co téma dělá, co se s ním děje (slovesa)
 • 4. řádek – čtyřmi slovy napiš větu, která se vztahuje k danému tématu (slogan)
 • 5. řádek – jedním slovem proveď shrnutí tématu (většinou synonymem)

 

Řízené čtení

Průvodce se s čtenáři dohodne, po jak velkých úsecích budou text číst. Každý čte potichu sám, po přečtení dané části průvodce klade otázky, event. zadává úkoly a tím vede čtenáře k přemýšlení o textu, k jeho pochopení nejen obsahově ale i formálně. Je praktické, aby čtenáři ve skupině seděli v kruhu a viděli na sebe. Průvodce odpovědi neopravuje, mlčí, nereaguje na ně jako první – nechá promlouvat další čtenáře.

 

Volné psaní

Čtenářům je zadáno slovo, slovní spojení nebo věta (např. „štěstí“). Jejich úkolem je po předem stanovenou dobu psát v souvislých větách vše, co je k tématu napadne. Tužka se nesmí tzv. odlepit od papíru. Pokud už dítě neví, co psát, pak i tento fakt zapisuje do textu, který tvoří. Např. Štěstí je pro každého něco jiného. … už nevím, co o něm psát. Možná to, že štěstí, se nedá koupit. Napoprvé je tato metoda obtížná, ale při opakovaném nácviku již nečiní větší obtíže.

 

 

Zdroje:

1. ŠLAPAL, Miloš, Hana KOŠŤÁLOVÁ a Ondřej HAUSENBLAS. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, 2012. ISBN 978-80-905036-8-7. Upraveno, kráceno.
2. ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina a Hana KOŠŤÁLOVÁ, ed. Čítanka pro přemýšlivé učitelky a učitele. Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2007. Upraveno, kráceno.
3. Kritické myšlení [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: www.kritickemysleni.cz/
4. Pomáháme školám k úspěchu [online]. [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu

Pro hodnocení musíte být přihlášeni.

1 komentář

 

Chcete diskutovat? Stačí se jen přihlásit.

Klára
21.02.2017
0
Pěkně pohromadě a stručně a jasně napsané, nemusím to lovit z různých pseudoodborných materiálů.

Nejčtenější články

Newsletter #1 - Pětilístek a Diamant

Rádi bychom vás podpořili ve vaší snaze rozvíjet u žáků čtenářskou a matematickou...

23.05.2019

Newsletter #2 - Grafické organizéry

Dnes vám blíže představíme grafické organizéry (též jen organizéry). Proč grafické organizéry používat?...

21.06.2019

7 čtenářských technik, které stojí za to vyzkoušet – díl 1.

Hledáte tipy na čtenářské aktivity, které vám pomohou s rozvojem čtenářské gramotnosti? Máme pro...

07.08.2018