Články
NL_4

Newsletter #3 - Model E-U-R

AutorJindra Plamitzerová
Publikováno07.11.2019
Zatím nehodnoceno.

V dnešním newsletteru se vrátíme úplně na začátek. Cílem učitelů je žáky zaujmout a předat jim to důležité ze svého oboru. Zaujmout žáky je však čím dál tím obtížnější – informace si zjistí sami díky lehce dostupným zdrojům a svůj zájem přednostně směřují k tomu, co je osobně zajímá. V každodenní praxi pak zjišťujeme, že naše lety osvědčené  způsoby práce na dnešní studenty a žáky nefungují…

Jak tedy dosáhnout toho, abychom při výuce opět získali pozornost našich žáků? Jak  docílit toho, aby dočetli text do konce a chtěli porozumět tomu, co se učí?

V praxi se osvědčuje to, na co již dlouhodobě upozorňují moderní psychologické výzkumy – úspěšné učení žáků souvisí s jejich motivací a předchozí zkušeností. Učení je třeba stavět na tom, co žáci již znají a při učení je třeba využívat jejich vnitřní motivaci. Na těchto principech je postaven vzdělávací model  E-U-R, který vychází z programu RWCT (Reading&Writing for Critical Thinking) a který byl v českém vzdělávacím systému rozšířen prostřednictvím programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Model E-U-R je postaven na třech fázích učení: evokaci, uvědomění a reflexi. Tyto fáze by měla zahrnovat výuková lekce, která cílí na aktivní učení žáků.

Během evokace na začátku lekce vedete žáka k tomu, aby si vybavil, co o tématu ví nebo si myslí, že ví. Své vlastní podvědomé znalosti systematicky zpracovává a připravuje si tak základ pro pozdější ukládání informací nových. Staví na známých faktech a je připraven přibírat nová, postupuje od známého k neznámému. Během evokace si žáci s pomocí učitele mohou korigovat i ty znalosti, které si pamatují nepřesně nebo nesprávně. Tím je žák „probuzen“ a je schopen se aktivně zapojit do učení, přijímat nové informace, rozšiřovat si vědomosti a samostatně myslet. Bez probuzení aktivity v žákovi nelze docílit efektivního učení. Evokace má i důležitý motivační rozměr, podněcuje u žáků zájem o téma a chuť se o něm dozvědět více.

V druhé fázi (uvědomění) probíhá samotné učení a upevňování získaných informací, učební látky. Žák se dozvídá nové informace, důležitá je volba efektivních učebních metod, aby se podařilo udržet žáka v jeho zájmu a aktivitě. Je třeba neustále sledovat, zda žáci novému rozumí, zda se jim daří nové vnímat v kontextu dříve známých znalostí, a upevňovat tak propojení známého a neznámého (přehled metod RWCT vhodných do vyučovacích hodin českého jazyka a některé další včetně jejich základní charakteristiky uvádíme dále v textu). V této fázi mají žáci prostor nejen pro získávání nových informací, ale i rozvíjení vlastních kompetencí: kompetence k učení a kompetence pracovní.

V závěrečné fázi učení (reflexi)  dochází ke třídění a systematizaci informací a k přetváření původních schémat. Žáky vedeme k tomu, aby své myšlenky vyjadřovali vlastními slovy, o nových poznatcích měli možnost diskutovat s ostatními a sdílet je; popř. je po sdílení upravovat. Výsledek takto probíhajícího procesu učení má trvalý efekt.

A jak tento model funguje v praxi?

Model E-U-R můžete ve výuce realizovat s pomocí celé řady metod, z nichž velká část vychází rovněž z programu RWCT, ale i dalších metod a technik. Ukázky jejich praktického využití při práci s beletristickým či odborným textem najdete v připravených metodikách v sekci Materiály.

Pro hodnocení musíte být přihlášeni.

0 komentářů

 

Chcete diskutovat? Stačí se jen přihlásit.

Bez komentáře. Buďte první.

Nejčtenější články

Newsletter #1 - Pětilístek a Diamant

Rádi bychom vás podpořili ve vaší snaze rozvíjet u žáků čtenářskou a matematickou...

23.05.2019

Newsletter #2 - Grafické organizéry

Dnes vám blíže představíme grafické organizéry (též jen organizéry). Proč grafické organizéry používat?...

21.06.2019

7 čtenářských technik, které stojí za to vyzkoušet – díl 1.

Hledáte tipy na čtenářské aktivity, které vám pomohou s rozvojem čtenářské gramotnosti? Máme pro...

07.08.2018