Články
Reflexe

Newsletter #4

AutorJindra Plamitzerová
Publikováno02.12.2019
Zatím nehodnoceno.

V dnešním newsletteru navážeme na model E-U-R a ukážeme vám, jak jej začlenit do konkrétní výukové lekce. Využijeme metodu, která má celou řadu variant a umožňuje různorodé využití napříč obory na základní i střední škole.

Proč to máte zkusit?

V hodině nenásilně zapojíte žáky do skupinové práce a dáte jim prostor pro evokaci jejich vlastních znalostí k tématu. Kromě toho jim umožníte téma zpracovat z několika úhlů či podle různých kritérií a každý žák dostane příležitost se do práce zapojit dle jeho zkušeností, motivace či tempa. Samotná práce s textem zde není cílem, ale prostředkem pro propojení stávajících znalostí žáků s novými a uvede je do dalších souvislostí. Zní to zajímavě? 

Jak na to?

Ve variantě, kterou jsme pro vás připravili, rozdělíte žáky v úvodu hodiny do skupin: počet skupin je dán např. počtem témat/textů, se kterými budou pracovat. V každé skupině bude přibližně stejný počet žáků. K rozdělení můžete využít karty Hraní rolí (žáci se seskupí podle karet rolí, které v počtu žáků třídy z balíčku připravíte) nebo podle barev fixů (rozdejte fixy různých barev a žáci se podle nich rozdělí apod.).

Evokace

Každá skupina obdrží jedno téma nebo podtéma, fix odlišné barvy a list většího formátu (A2 nebo flipchartový papír), který si rozdělí svislou a horizontální čarou na 4 obdélníky, uprostřed umístí název tématu. Každý ze 4 obdélníků bude vyhrazen pro jinou skupinu informací, které si připravíte podle konkrétního tématu. Například 1. obdélník – obecné informace o tématu (charakteristika, historie, popis apod.), 2. obdélník – výhody (přínosy, příčiny apod.), 3. obdélník – nevýhody (negativa, důsledky) tématu, poslední obdélník je určen pro informace nové a v této části hodiny jej skupiny ponechají prázdný. Skupiny mají za úkol si vybavit a zapisovat všechny jim známé informace k tématu do obdélníků 1 až 3. Vyhraďte jim dobu např. 5 minut. Poté se všechny skupiny posunou o 1 místo, přečtou si všechny zapsané informace a mají za úkol (fixem barvy své skupiny) doplnit, co dalšího k tématu vědí a na listu zatím není uvedeno. Toto střídání proběhne ještě tolikrát, aby se skupiny postupně dostaly opět ke svému původnímu tématu. Můžete zvolit i posunování papírů namísto skupin.

Důležité je, že v této fázi dochází k vybavování si známých informací a ke společné diskuzi – žáci mohou průběžně k již zapsaným informacím doplňovat otazníky či křížky pokud jsou jim nejasné či s nimi nesouhlasí. Každý žák má prostor se zapojit.

Uvědomění – práce s textem

Nyní si skupiny přečtou všechny zapsané informace na svých papírech. Vy jim mezitím rozdejte texty, které si každý samostatně přečte a po přečtení žáci společně dopisují do 4. obdélníku informace, které získali z textu a jsou pro ně nové a důležité..

Reflexe

Následuje společné sdílení informací, skupiny se střídají v prezentaci svých zápisů, shrnují podstatné informace a upozorňují na ty, které se dozvěděli jako nové (od ostatních skupin i z textu). Nejasné informace (? a x) by měly být společně v reflexi vysvětleny.

Ukázka listu pro téma Energie. Skupiny zpracovávají různé zdroje energií (jaderná, větrná, solární, tepelná, vodní) z různých úhlů pohledu.

Reflexe

Ač může při prvním čtení vypadat metoda složitě a náročně pro učitele, vaše role bude převážně přípravná (volba vhodných textů), využít lze i vhodné texty z učebnice. Během hodiny budou pracovat téměř již hlavně žáci, vy si užijete roli průvodce, který vytváří podmínky, aby se mohli žáci učit sami, a který je jim v případě potřeby oporou se svými odbornými znalostmi.

Využít lze i jednodušší varianty, kdy jsou na papírech uvedeny například pouze jednotlivé otázky či témata a žáci je mohou doplňovat ve skupinách i jednotlivě při volném pohybu ve třídě. Otázky na listy mohou volit i samotní žáci apod.

Další inspiraci k metodě najdete na stránkách Kritického myšlení, které je u nás průkopníkem v oblasti čtenářské gramotnosti a kritického myšlení.

Pro hodnocení musíte být přihlášeni.

0 komentářů

 

Chcete diskutovat? Stačí se jen přihlásit.

Bez komentáře. Buďte první.

Nejčtenější články

Newsletter #1 - Pětilístek a Diamant

Rádi bychom vás podpořili ve vaší snaze rozvíjet u žáků čtenářskou a matematickou...

23.05.2019

Newsletter #2 - Grafické organizéry

Dnes vám blíže představíme grafické organizéry (též jen organizéry). Proč grafické organizéry používat?...

21.06.2019

7 čtenářských technik, které stojí za to vyzkoušet – díl 1.

Hledáte tipy na čtenářské aktivity, které vám pomohou s rozvojem čtenářské gramotnosti? Máme pro...

07.08.2018