Materiály

Fyzika a matematika

Hodnocení:zatím nehodnoceno
Kategorie: 6 - specialista
Typ: Metodiky a pracovní listy
Použití: Jednorázové
Třída: 8. třída, 9. třída, SŠ

Žáci propojují dovednosti a zkušenosti z matematiky a fyziky. V metodice se uplatňují veškeré znalosti a dovednosti získané z oblasti práce s textem, se zadáním úloh z matematiky a fyziky. Úlohy na sebe navazují v postupné gradaci od nejjednodušších úloh, s cílem najít řešitelnost úloh složitějších. Cílí na užití získaných informací a dovedností z přecházejícího zadání.Úlohy je možné nechat řešit žáky individuálně a následně ve skupinách porovnávat řešení. Přínosné může být zveřejnění všech postupů na tabuli s možností dodat postup chybějící. 

Soubory ke stažení:

Pro hodnocení musíte být přihlášeni.

0 komentářů

 

Chcete diskutovat? Stačí se jen přihlásit.

Bez komentáře. Buďte první.

Podobné materiály

Funkce

Žáci pracují samostatně na jednotlivých úkolech, které se týkají funkcí. Pracovní listy je možné použít jako doplnění k učivu o funkcích (Funkce, Definiční obor a obor hodnot funkce, Lineární funkce, Nepřímá úměrnost, Kvadratická funkce) nebo jako souhrnné opakování po dokončení celé kapitoly. Kromě úkolů obsahují pracovní listy k připomenutí i stručné vysvětlení učiva a obecné rovnice funkcí a jejich vlastnosti.

Úroveň 6 - specialista
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Použití Jednorázové
Třída 9. třída, SŠ

Konstrukce trojúhelníků

V metodice je shrnuto učivo o konstrukci trojúhelníků v jednodušších i složitějších úlohách, je zde zdůrazněn správný postup řešení (náčrtek, vyznačení, rozbor, konstrukce a popis). Žáci si tak zopakují jednoduché konstrukce trojúhelníků při zadání stran a úhlů, ale i obtížnější, které využívají v zadání také výšky a těžnice.

Úroveň 6 - specialista
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Použití Jednorázové
Třída 9. třída, SŠ

Podobnost

Projektový námět Podobnost obsahuje úkoly, díky nimž si žáci mohou osvojit a procvičit učivo o podobnosti. Na začátku žáci určují, zda jsou různé geometrické útvary podobné a také poměr podobnosti. Pak rýsují trojúhelníky s různým poměrem podobnosti a odvozují, kdy jde o zvětšení, o zmenšení nebo kdy jsou útvary shodné, z toho pak vyvozují závěr.

Úroveň 6 - specialista
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Použití Jednorázové
Třída 9. třída, SŠ