Materiály

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Hodnocení:zatím nehodnoceno
Kategorie: 1 - nováček, 2 - začátečník, 3 - učeň, 4 - průzkumník, 5 - objevitel, 6 - profík, 7 - specialista, 8 - expert, 9 - mistr
Typ: Další materiály
Použití: Opakované
Třída: 1. třída, 2. třída, 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída
Metoda: Číslo a proměnná, Měření a odhady, Práce s daty, Prostorová orientace

Pokračování předchozího projektu, tentokráte se zaměřením na první i druhý stupeň ZŠ, nechybí ani přesah pro střední školy. Učitelé opět mohou využít Metodického průvodce a videonahrávky: https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-a-modelovani-rozvijejici-matematickou-gramotnost

Při utváření matematických představ nelze postupovat jen intuitivně a nesystematicky. Videozáznamy, které vznikly v projektu Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost, pokrývají všechny oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Videozáznamy jsou pro přehlednost rozčleněny do patnácti oddílů: Přirozená čísla, Zlomky a desetinná čísla, Poměr a úměrnost, Rovnice, nerovnice a výrazy, Trojúhelníky, Pravoúhelníky, n-úhelníky, Kruh a kružnice, Shodnost, Podobnost, Tělesa, Rotační tělesa, Orientace v rovině a prostoru, Kombinatorika, Komplexní aktivity. V každém oddílu jsou zařazeny aktivity, které umožní efektivněji rozvíjet matematickou gramotnost žáků.

 

Soubory ke stažení:

Pro hodnocení musíte být přihlášeni.

0 komentářů

 

Chcete diskutovat? Stačí se jen přihlásit.

Bez komentáře. Buďte první.