Jak stanovujeme úroveň čtenářské gramotnosti?

On-line adaptivním ověřovacím testem. Dítě nepracuje se statickým, předem napevno sestaveným testem, ale řeší jedinečný test, který je pro něj individuálně sestavován podle toho, jak průběžně odpovídá na testové úlohy. Tento systém si můžeme zjednodušeně představit tak, že dítě, které zvládne otázku na úrovni 2, dostane další otázku obtížnější na úrovni 3. Pokud tuto otázku zodpoví správně, dostane opět obtížnější otázku, tentokráte ze 4. úrovně. Pokud tuto otázku zodpoví chybně, příští otázka bude opět jednodušší na úrovni 3. Tímto způsobem předkládá systém otázky tak dlouho, dokud podle odpovědí nevyhodnotí, která z úrovní nejvíce odpovídá úrovni testovaného žáka. Děti v průměru v testu řeší 25 až 30 úloh, dokud test výslednou úroveň nevyhodnotí. Čas na test tedy není předem stanoven, obvyklá doba řešení je přibližně 45 minut. Úlohy pro nejmladší čtenáře jsou doplněny nahrávkami zadání úloh, úlohy jsou však řešitelné i bez poslechu, a tedy i bez sluchátek.

Ve čtenářské gramotnosti pracujeme se 6 úrovněmi: nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista.

* Unikátní test je realizovaný formou adaptivního ověřovacího testu CAT (Computer Adaptive Test), který je založen na teorii MDT (Measurement Decision Theory).

Kategorie

Test ověřuje tři základní čtenářské dovednosti: 

  • získávání informací
  • zhodnocení textu
  • zpracování informací

Ukázka testu a jeho vyhodnocení

V ukázkových demotestech pro základní a střední školy si můžete prohlédnout testovací aplikaci a vyzkoušet různé typy úloh rozdílných úrovní gramotnosti. Tyto demotesty nejsou po ukončení vyhodnoceny, slouží pouze jako ukázka.

Úlohy úrovní 1–3 jsou v testu doplněny poslechovými nahrávkami zadání úloh a textů. Jedná se o doplňkovou funkci, která čtenářům začátečníkům nebo žákům, kteří mají se čtením potíže, usnadní porozumění úloze. Proto u mladších žáků doporučujeme při řešení testu použít sluchátky vždy. U starších žáků, kteří se občas s úlohou úrovní 1–3 v testu také setkají, není použití sluchátek nutné, úlohy jsou řešitelné i bez poslechu.

Výsledek testu dítěte se automaticky generuje jako tzv. individuální zpráva ihned po ukončení testování. První strana zprávy obsahuje informace o celkové čtenářské úrovni a o úrovni čtenářských dovedností v oblasti získávání informací, zhodnocení textu, zpracování informací a dále tipy na knihy a další rozvojové materiály. Druhá strana pak obsahuje bližší charakteristiku čtenářských dovedností podle výsledné úrovně dítěte a tipy na další rozvoj.

Výsledné úrovně gramotnosti dětí pak slouží učiteli jako vodítko pro volbu rozvojových materiálů (aktivity, metodiky a karty knih) nebo s doporučenými knihami.

Pro jakou věkovou skupinu je test vhodný?

Test je vhodný od 7 do 17 let.

Jak získáte přístup do testu a k rozvojovým materiálům?

Je to jednoduché. Stačí objednat přístup do testu pro vámi požadovaný počet žáků a společně s testem získáte přístup do svetgramotnosti.cz po dobu aktuálního školního roku. K dispozici vám budou desítky metodických materiálů. Testovat můžete dvakrát ročně, a pokud žáky opakovaně otestujete, získáte informaci o jejich posunu v gramotnosti.

Chci objednat přístup na celý rok

Jak stanovujeme úroveň matematické gramotnosti?

On-line adaptivním ověřovacím testem, podobně jako ve čtenářské gramotnosti. Dítě nepracuje se statickým, předem napevno sestaveným testem, ale řeší jedinečný test, který je pro něj individuálně sestavován podle toho, jak průběžně odpovídá na testové úlohy. Tento systém si můžeme zjednodušeně představit tak, že dítě, které zvládne otázku na úrovni 2, dostane další otázku obtížnější na úrovni 3. Pokud tuto otázku zodpoví správně, dostane opět obtížnější otázku, tentokráte ze 4. úrovně. Pokud tuto otázku zodpoví chybně, příští otázka bude opět jednodušší na úrovni 3. Tímto způsobem předkládá systém otázky tak dlouho, dokud podle odpovědí nevyhodnotí, která z úrovní nejvíce odpovídá úrovni testovaného žáka.

Test obsahuje úlohy ze tří tématických částí:

  • číslo a proměnná
  • práce s daty
  • měření, odhady a orientace v prostoru

Každá část se vyhodnocuje zvlášť. Děti v průměru v testu řeší celkem 25 až 30 úloh (maximálně 10 úloh na každou část), dokud test výslednou úroveň nevyhodnotí. Čas na test tedy není předem stanoven, obvyklá doba řešení je přibližně 60 minut.

U testování matematické gramotnosti doporučujeme, aby měli žáci k dispozici papír a tužku, kalkulačka by neměla být potřeba, ale zakázána není. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny na pochopení problému, nikoli složité početní operace.

V matematické gramotnosti pracujeme se 6 úrovněmi: nepočtář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista.

Stanovení úrovní:

Kategorie

Ukázka testu a jeho vyhodnocení

V ukázkovém demotestu si můžete prohlédnout testovací aplikaci a vyzkoušet různé typy úloh rozdílných úrovní gramotnosti. Tento demotest není po ukončení vyhodnocen, slouží pouze jako ukázka.

Výsledek testu dítěte se automaticky generuje jako tzv. individuální zpráva ihned po ukončení testování. První strana zprávy obsahuje informace o úrovni dovedností v oblasti číslo a proměnná, práce s daty, měření, odhady a orientace v prostoru a dále tipy na knihy, hry a další rozvojové materiály. Druhá strana pak obsahuje bližší charakteristiku dovedností podle výsledné úrovně dítěte a tipy na další rozvoj.

Pro jakou věkovou skupinu je test vhodný?

Adaptivní test je vhodný od 7 do 17 let.

Jak získáte přístup do testu a k rozvojovým materiálům?

Je to jednoduché. Stačí objednat přístup do testu pro vámi požadovaný počet žáků a společně s testem získáte přístup do svetgramotnosti.cz po dobu aktuálního školního roku. K dispozici vám budou desítky metodických materiálů. Testovat můžete dvakrát ročně, a pokud žáky opakovaně otestujete, získáte informaci o jejich posunu v gramotnosti.

Chci objednat přístup na celý rok