Jak stanovujeme úroveň čtenářské gramotnosti?

On-line adaptivním ověřovacím testem. Dítě nepracuje s předem sestaveným testem, ale dostane svou individuální verzi testu, která se průběžně skládá na základě odpovědí na předchozí otázku. Tento systém si můžeme zjednodušeně představit tak, že dítě, které zvládne otázku na úrovni 2, dostane další otázku na úrovni 3. Pokud tuto otázku zodpoví správně, dostane otázku ze 4. úrovně. Pokud tuto otázku zodpoví chybně, příští otázka bude na úrovni 3. Takto systém předkládá otázky tak dlouho, dokud jich není zodpovězeno dost pro stanovení výsledné úrovně (nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík, specialista). Děti v průměru zodpovědí 25 až 30 úloh, než se jim test automaticky vyhodnotí, záleží, zda odpovídají konzistentně. Čas na test není omezen, ale děti by ho měly zvládnout během 45 minut.
 
* Unikátní test je realizovaný formou adaptivního ověřovacího testu CAT (Computer Adaptive Test), který je založen na teorii MDT (Measurement Decision Theory).

Kategorie

Test ověřuje tři základní čtenářské dovednosti: 

  • získávání informací
  • zhodnocení textu
  • zpracování informací

Ukázka testu a jeho vyhodnocení

V ukázkovém demotestu si můžete prohlédnout prostředí testovací aplikace a vyzkoušet si různé typy úloh, které jsou v testu čtenářské gramotnosti zastoupeny. V demotestu naleznete úlohy všech 6 úrovní gramotnosti. Tento demotest není vyhodnocován, slouží jako ukázka.

Výsledná zpráva z testu je vygenerována ihned po ukončení testování. První strana obsahuje informace o celkové úrovni a dále dosažené úrovně za každou čtenářskou dovednost a tipy na knihy. Druhá strana pak obsahuje popis dovedností výsledné úrovně, které vychází z mapy učebního pokroku, a tipy na další rozvoj dítěte.

Na základě znalosti úrovně gramotnosti dětí pak pracujete s rozvojovými materiály (aktivity, metodiky a karty knih) nebo s doporučenými knihami.

Pro jakou věkovou skupinu je test vhodný?

Test je vhodný od 7 do 17 let.

Jak získáte přístup do testu a k rozvojovým materiálům? 

Je to jednoduché. Stačí už jen objednat přístup na celý rok (365 dnů od objednání) a svetgramotnosti.cz vás i děti provede celým rokem.

Chci objednat přístup na celý rok