Materiály

Jak velkým tlakem působím na podlahu?

Hodnocení:zatím nehodnoceno
Kategorie: 6 - specialista
Typ: Metodiky a pracovní listy
Použití: Jednorázové
Třída: 8. třída, 9. třída, SŠ
Metoda: Měření a odhady

Jedná se o nenáročnou úlohu jak na pomůcky, tak na čas. Zábavnou formou žáky seznamuje s aplikací již známých teoretických znalostí z jiného předmětu, zde konkrétně z fyziky. Žáci využívají různých činností k dosažení cíle: měření fyzikální veličiny (hmotnosti), kreslení obrazce (chodidla) a výpočtů (určení tlaku).

Soubory ke stažení:

Pokud máte zakoupený přístup, přihlaste se prosím. A pokud ne, přístup si můžete objednat v e-shopu.

Pro hodnocení musíte být přihlášeni.

0 komentářů

 

Chcete diskutovat? Stačí se jen přihlásit.

Bez komentáře. Buďte první.

Podobné materiály

Funkce

Žáci pracují samostatně na jednotlivých úkolech, které se týkají funkcí. Pracovní listy je možné použít jako doplnění k učivu o funkcích (Funkce, Definiční obor a obor hodnot funkce, Lineární funkce, Nepřímá úměrnost, Kvadratická funkce) nebo jako souhrnné opakování po dokončení celé kapitoly. Kromě úkolů obsahují pracovní listy k připomenutí i stručné vysvětlení učiva a obecné rovnice funkcí a jejich vlastnosti.

Úroveň 6 - specialista
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Použití Jednorázové
Třída 9. třída, SŠ

Konstrukce trojúhelníků

V metodice je shrnuto učivo o konstrukci trojúhelníků v jednodušších i složitějších úlohách, je zde zdůrazněn správný postup řešení (náčrtek, vyznačení, rozbor, konstrukce a popis). Žáci si tak zopakují jednoduché konstrukce trojúhelníků při zadání stran a úhlů, ale i obtížnější, které využívají v zadání také výšky a těžnice.

Úroveň 6 - specialista
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Použití Jednorázové
Třída 9. třída, SŠ

Podobnost

Projektový námět Podobnost obsahuje úkoly, díky nimž si žáci mohou osvojit a procvičit učivo o podobnosti. Na začátku žáci určují, zda jsou různé geometrické útvary podobné a také poměr podobnosti. Pak rýsují trojúhelníky s různým poměrem podobnosti a odvozují, kdy jde o zvětšení, o zmenšení nebo kdy jsou útvary shodné, z toho pak vyvozují závěr.

Úroveň 6 - specialista
Typ materiálu Metodiky a pracovní listy
Použití Jednorázové
Třída 9. třída, SŠ